Instrukcja do pobrania (PDF)

Wykaz elementów do montażu ogrodzenia gabionowego.

Nazwa elementuCechy charakterystyczne
Siatka gabionowaWykonana z ceówki (w poziomie) o wymiarach 20×8 oraz drutów fi 4,8mm wspawanych pionowo
Słupek stabilizującyWykonany z profilu prostokątnego 60×40 o grubości ścianki 2mm
Stężenie poprzeczne usztywniające (łącznik)Stężenie wykonane z tej samej ceówki co całe ogrodzenie, łączy ze sobą dwie przeciwległe siatki gabionowe zwiększając sztywność konstrukcji, łącznik posiada owalne otwory na jego końcach
Stężenie poprzeczne stabilizujące (łącznik pływający)Stężenie wykonane z tej samej ceówki co całe ogrodzenie, łączy ze sobą dwie przeciwległe siatki gabionowe oraz słupek gabionowy zwiększając stabilność konstrukcji, łącznik posiada otwory kwadratowe na jego końcach
Uchwyt małyPozwala na przymocowane stężenia poprzecznego stabilizującego do siatki gabionowej w dowolnym miejscu (do ceówki)
Uchwyt dużySłuży do przymocowania stężenia poprzecznego stabilizującego do słupka stabilizującego
Śruba zamkowa A2 M5x16 + nakrętkaŚruba wykonana ze stali nierdzewnej
Śruba sześciokątna A2 M8x70 + nakrętkaŚruba wykonana ze stali nierdzewnej

Każda ceówka zarówna ta wykorzystana do budowy siatki jak i tak użyta na łączniki posiada specjalne zakończenie. Poniżej przedstawione zostały trzy typu zakończeń ceówki: damskie, męska góra i męski dół.

Zakończenie damskie

Zakończenie damskie

Zakończenie męska góra

Zakończenie męska góra

Zakończenie męski dół

Zakończenie męski dół

Dzięki takim zakończeniom po połączeniu siatek ceówki są ułożone w jednej linii.

Poniżej zdjęcia poglądowe łączników (otwory okrągłe nie są istotne):

Łącznik

Łącznik

Łącznik pływający (z otworami kwadratowymi

Łącznik pływający (z otworami kwadratowymi

1. Montaż słupków stabilizujących

Pierwszym krokiem podczas montażu ogrodzenia gabionowego jest obsadzenie słupków stabilizujących, prawidłowe ich obsadzenie zapewnia stabilność oraz sztywność ogrodzenia. Słupki stabilizujące produkowane są z profili prostokątnych o wymiarach 60x40mm i grubości ścianki 1,5-2mm, od góry słupki zwieńczone są plastikową zaślepką zapobiegającą dostaniu się wody do wnętrza profilu. Słupki wykonane mogą być w dwóch wariantach, pierwszy z nich to wariant tradycyjny polegający na obsadzeniu słupków we wcześniej przygotowanych otworach w ziemi, a następnie zalanych betonem. Słupek dla takiego wariantu jest dłuższy od samego ogrodzenia od około 0,5m do nawet 1,0 metra w zależności od wysokości ogrodzenia. Głębokość zanurzenia słupka należy tak dobrać, aby pierwszy otwór montażowy w słupku (licząc od jego wierzchołka) znajdywał się tuż pod przedostatnią ceówką siatki kosza gabionowego.

Wskazówka

W celu osadzenia słupka na poprawnej głębokości należy wcześniej ułożyć słupki na siatce gabionowej tak jak powinny one być zamontowane docelowo, a następnie zaznaczyć na słupkach dolny poziom ogrodzenia, tak jak to pokazano na rys. 1. Warto zamontować całe ogrodzenie około 0,5 cm nad poziomem gruntu, tak aby dolna część nie była oparta na podłożu, zwiększa to estetykę ogrodzenia oraz ułatwia utrzymanie go w czystości.

Rys. 1 Sposób odniesienia poziomu gruntu na słupku stabilizującym

Rys. 1 Sposób odniesienia poziomu gruntu na słupku stabilizującym.

Drugi wariant wykonania słupków stabilizujących pozwala na zamontowanie ich do wcześniej wykonanego podłoża (fundamentu). Słupek taki u dołu posiada dospawaną stopę wykonaną z blachy o grubości 10mm z czterema otworami (Patrz rys. 2). Otwory te służą do przymocowania słupa do podłoża za pomocą kotew rozporowych bądź prętów gwintowanych lub też innymi sposobami zapewniającymi wysoką pewność połączenia słupa z podłożem. Akcesoria łączące słupek z podłożem nie są dołączane do ogrodzenia.

Rys. 2 Słupek stabilizujący ze stopą.

Rys. 2 Słupek stabilizujący ze stopą.

Dla pojedynczego kosza o długości od 0,8m do 2,5m przewidziane są po dwa słupki stabilizujące. W celu uzyskania optymalnej stabilności konstrukcji zaleca się umiejscowienie słupków około 0,5m od obu krańców kosza.

W czasie obsadzania słupków należy dopilnować by były one przytwierdzone w pionie oraz osiowo do całego ogrodzenia.

2. Montaż stężeń poprzecznych stabilizujących

Kolejnym krokiem przy montażu ogrodzenia gabionowego jest przykręcenie wszystkich stężeń poprzecznych stabilizujących (z kwadratowymi otworami na obu ich końcach, tzw. łączniki pływające) do słupków.

Do tego celu potrzebne będą:

 • łączniki pływające,
 • uchwyty duże,
 • śruby sześciokątne M8x70,
 • nakrętki M8,
 • dwa klucze płaskie lub nasadowe 13

Do ogrodzenia dołączona jest wystarczająca ilość łączników, uchwytów oraz śrub i nakrętek.

Całość montujemy tak jak to pokazano na rys. 3. nakrętkę dokręcamy umiarkowanie mocno, aby była możliwość przesunięcia łącznika przy późniejszej regulacji ogrodzenia.

Rys. 3. Sposób przymocowania łączników pływających do słupków stabilizujących

Rys. 3. Sposób przymocowania łączników pływających do słupków stabilizujących

3. Montaż pierwszej ściany ogrodzenia gabionowego

Po zamocowaniu wszystkich łączników pływających przystępujemy do montaż jednej ze ścian ogrodzenia gabionowego.

Wskazówka
Przed przystąpieniem do przykręcania siatek warto rozłożyć je sobie na ziemi tak by ustalić jak i gdzie mają być one docelowo zamontowane.

Do tego celu wykorzystamy dostarczone odpowiednie siatki gabionowego, a także:

 • uchwyty małe,
 • śruby zamkowe M5x16,
 • nakrętki M5,
 • klucz nasadowy 8.

Siatkę gabionową przymierzamy do przykręconych wcześnie do słupków łączników, tak aby każdy z łączników opierał się na ceówce z siatki gabionowej, tak jak pokazano na rys. 4. Należy pamiętać, aby najwyżej przykręcony łącznik opierał się na przedostatniej ceówce w siatce.

Rys. 4. Sposób zamontowania siatki gabionowej za pomocą łączników pływających

Rys. 4. Sposób zamontowania siatki gabionowej za pomocą łączników pływających

Następnie przymocowujemy siatkę do łączników za pomocą uchwytów mały oraz śrub zamkowych M5x16. Tak jak to pokazuje rys. 5. Nakrętki dokręcamy na tyle mocno, aby była możliwość regulacji położenia siatki. Dzięki zastosowaniu tego typu połączenia możliwe jest obsadzenie słupków stabilizujących w dowolnym miejscu względem siatki gabionowej.

 

Rys. 5. Połączenie łącznika pływającego z siatką gabionową

Rys. 5. Połączenie łącznika pływającego z siatką gabionową

Po zamontowaniu pierwszej siatki należy na jednym z jej końców przykręcić siatkę boczną, stanowiącą zakończenie kosza gabionowego. Jeżeli nasze ogrodzenie zbudowane jest z kilku koszy tworzących jednolitą ścianę to do zestawu dołączone zostały dodatkowe siatki boczne, które montowane są na łączeniu dwóch siatek tak jak to pokazuje rys. 4. Aby poprawnie zamontować dodatkowe siatki boczne, należy przyłożyć je w trakcie montowania następnej dużej siatki i jednocześnie skręcić trzy siatki ze sobą rys. 6.

Rys. 6. Połączenie dwóch siatek oraz siatki bocznej.

Rys. 6. Połączenie dwóch siatek oraz siatki bocznej.

Po założeniu wszystkich siatek tworzących jeden bok naszego ogrodzenia oraz wszystkich siatek bocznych, a także po dokręceniu wszystkich śrub zamkowych M5 i uchwytów małych możemy przystąpić do kolejnego kroku.

4. Montaż drugiej ściany ogrodzenia gabionowego

W analogiczny sposób mocujemy siatki z drugiej strony koszy do łączników pływających, również używając do tego celu uchwytów małych, śrub zamkowych M5x16 oraz nakrętek i klucza nasadowego 8.

5. Montaż dodatkowych stężeń poprzecznych usztywniających

Ostatnim elementem koniecznym do przymocowania są stężenia poprzeczne usztywniające zwane łącznikami, montuje się je w celu zapobiegnięcia wybrzuszenia się koszy gabionowych pod naporem kamienia. Łączniki te łączą dwie równoległe do siebie siatki gabionowe, do ich montażu niezbędne będą:

 • łączniki
 • śruby zamkowe M5x16,
 • nakrętki M5,
 • klucz nasadowy 8.

W siatkach gabionowych znaleźć możemy otwory wywiercone w ceówkach, otwory wykonane są tak aby znajdowały się one naprzeciw siebie. Łączniki do ceówek przymocowujemy za pomocą śrub zamkowych M5x16 i nakrętek M5, nakrętki dokręcamy mocno kluczem nasadowym 8. Sposób zamontowania łączników pokazuje rys. 7.

Rys. 7. Sposób zamontowania łączników usztywniających

Rys. 7. Sposób zamontowania łączników usztywniających

Łączniki usztywniające przewidziane są dla koszy gabionowych o długościach powyżej 1 metra.

Otwory pod montaż łączników przygotowane są we wszystkich ceówkach siatek za wyjątkiem górnej ceówki. Otwory rozmieszczone są w systemie 2-1-2.

Dla przykładu: Siatka o wysokości 1200mm składać się będzie z siedmiu poziomo ułożonych ceówek, zaczynając od góry pierwsza z nich nie będzie posiadała dodatkowych otworów, druga będzie miała dwa takie otwory, trzecia jeden otwór umieszczony na środku, czwartak znów dwa otwory, piąta jeden, szósta dwa i ostatnia dolna również będzie posiadała jeden otwór.

Wszystkie łączniki usztywniające możemy mocno dokręcić.

6. Regulacja ogrodzenia gabionowego

Po zamocowaniu już wszystkich elementów koszy gabionowych przystępujemy do regulacji ogrodzenia, w tym celu potrzebować będziemy:

 • poziomnicy
 • gumowego młotka
 • sznurka

Regulację rozpoczynamy od jednego z końców ogrodzenia pierwszą siatkę ustawiamy tak aby jej dół pokrywał się z brzegiem fundamentu (w przypadku gdy fundament jest tej samej szerokości co ogrodzenie gabionowe) lub też był odsunięty od jego krawędzi tyle samo co siatka po przeciwnej stronie (w przypadku gdy wykonano fundament o innej szerokości). W celu przesunięcia siatki należy gumowym młotkiem lekko uderzyć z przeciwnej strony w łącznik pływający przykręcony do słupka, dlatego właśnie nie należy wcześniej dokręcać zbyt mocno śrub M8 na słupku. Kiedy uda nam się już ustawić poprawnie dół pierwszej siatki należy przy pomocy poziomnicy ustawić pion całej siatki, również uderzając lekko w kolejne łączniki na słupkach. Po ustawieniu pierwszych siatek metodą wzrokową lub przy użyciu sznurka, należy ustawić pozostałe siatki w jednej linii, a także w pionie. Należy również przy tym korzystać z młotka i poziomnicy. Gdy już uda nam się wyregulować odpowiednio całe ogrodzenie, możemy dokręcić mocno śruby i nakrętki M8, konieczne jest również ponowne sprawdzenie i dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek M5.

Tak skręcone ogrodzenie gabionowego gotowe jest do zasypania kamieniem. Przed przystąpieniem jednak do tej czynności należy przemyśleć, czy w gabionie montowane będą jakieś dodatkowe elementy bądź urządzenia takie jak skrzynka na listy, domofon, osprzęt do bramy (uchwyty pod napędy, uchwyty pod sygnalizację świetlną czy fotokomórki), dodatkowe podświetlenie szklanych elementów itp., w tym celu należy montaż wszystkich takich elementów wykonać przed zasypaniem koszy. W przypadku układania przewodów czy to do zasilania napędów bramy czy do podświetlenia koszy zaleca się ułożenie w trakcie zasypywania peszli ochronnych (odpornych na warunki atmosferyczne oraz zwiększony nacisk), w które po zasypaniu koszy kamieniem wprowadzony zostanie przewód.

7. Zasypanie koszy gabionowych

Przy wyborze kamienia do wypełnienia koszy gabionowych należy zwrócić uwagę na jego gabaryty, odpowiedni kamień do gabionów powinien mieć frakcję minimum 30-60mm, tak aby podczas zasypywania, a także później kamienie nie wypadały przez oczka w siatkach.

Ilość kamienia niezbędna do zasypania kosza gabionowego może się różnić w zależności od frakcji kamienia (drobniejsze kamienie szczelniej wypełnią przestrzeń kosza), sposobu jego ułożenia w koszu (wybierając np. kostkę granitową możemy ją ułożyć równo wtedy zajmie ona mniej miejsca lub też luźno ją wrzucić i wtedy zużywając tą samą ilość kamienia zapełnimy więcej przestrzeni), a także rodzaju kamienia. Z doświadczenia wynika, że do zasypania 1m3 kosza gabionowego potrzebować będziemy:

 • 1,4t kory kamiennej
 • 1,6t granitu

Są to ilości jedynie szacunkowe zależne od wyżej wymienionych czynników.

Zasypywanie gabionów kamieniem należy wykonywać ręcznie przy użyciu np. wiader, użycie do tej czynności sprzętu ciężkiego np. koparki grozić może zniszczeniem gabionów. Proponujemy użyć plastikowej rury kanalizacyjnej o średnicy 110-160mm i przez nią wsypywać kamień do koszy, zapobiega to nadmiernemu kurzeniu się, jak również uszkodzeniu ocynku. Podczas zasypywania warto od czasu do czasu skontrolować pion oraz linię gabionu.

8. Montaż przykryć (opcjonalnie)

Przykrycia koszy gabionowych nie stanowią ich podstawowego wyposażenia, jednak mogą być one wykonane na specjalne zamówienie. Ich montaż odbywa się sposób analogiczny jak montaż łączników pływających do siatek gabionowych. W tym celu potrzebować będziemy:

 • uchwyty małe,
 • śruby zamkowe M5x16,
 • nakrętki M5,
 • klucz nasadowy 8.